A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng tiêu chuẩn chỉ định mổ các bệnh tim bẩm sinh không tím có shunt trái - phải thường gặp cho trẻ em Việt Nam

Xây dựng tiêu chuẩn chỉ định mổ các bệnh tim bẩm sinh không tím có shunt trái - phải thường gặp cho trẻ em Việt Nam

Xây dựng tiêu chuẩn chỉ định mổ các bệnh tim bẩm sinh không tím có shunt trái - phải thường gặp cho trẻ em Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Xây dựng tiêu chuẩn chỉ định mổ các bệnh tim bẩm sinh không tím có shunt trái - phải thường gặp cho trẻ em Việt Nam
 • Tác giả :
 • Hoàng Trọng Kim;Phạm Nguyễn Vinh
 • Năm xuất bản :
 • 2004
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bệnh tim,Bệnh tim bẩm sinh
 • Số trang :
 • 112 tr.
Tải file tóm tắt Xây dựng tiêu chuẩn chỉ định mổ các bệnh tim bẩm sinh không tím có shunt trái - phải thường gặp cho trẻ em Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 42
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357