A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 09CrSi qua tôi

Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 09CrSi qua tôi

Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 09CrSi qua tôi

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 09CrSi qua tôi
 • Tác giả :
 • Phan Quang Thế;Trần Ngọc Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2008
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khoa học,Ứng dụng,Công nghệ
 • Số trang :
 • 105-112 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 09CrSi qua tôi

File Tóm tắt

Online: 13
Lượt truy cập: 11,993
Số lượt tải: 1,532,357