A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng mô hình toán để tối ưu hóa hoạt động hoạch định vị trí các nhà máy cung cấp nước trong tương lai tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận với việc duy trì khả năng tiếp cận hiện tại

Xây dựng mô hình toán để tối ưu hóa hoạt động hoạch định vị trí các nhà máy cung cấp nước trong tương lai tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận với việc duy trì khả năng tiếp cận hiện tại

Xây dựng mô hình toán để tối ưu hóa hoạt động hoạch định vị trí các nhà máy cung cấp nước trong tương lai tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận với việc duy trì khả năng tiếp cận hiện tại

 • Nhan đề :
 • Xây dựng mô hình toán để tối ưu hóa hoạt động hoạch định vị trí các nhà máy cung cấp nước trong tương lai tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận với việc duy trì khả năng tiếp cận hiện tại
 • Tác giả :
 • Tạ Phương Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vị trí cơ sở,Mô hình tuyến tính,Dự báo dân số,Khả năng tiếp cận,K-median
 • Số trang :
 • 8 tr.
Tải file tóm tắt Xây dựng mô hình toán để tối ưu hóa hoạt động hoạch định vị trí các nhà máy cung cấp nước trong tương lai tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận với việc duy trì khả năng tiếp cận hiện tại

File Tóm tắt

Online: 1363
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357