A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng mô hình hệ thống bãi đỗ xe thông minh tại Việt Nam dựa trên công nghệ internet of things và cloud server

Xây dựng mô hình hệ thống bãi đỗ xe thông minh tại Việt Nam dựa trên công nghệ internet of things và cloud server

Xây dựng mô hình hệ thống bãi đỗ xe thông minh tại Việt Nam dựa trên công nghệ internet of things và cloud server

 • Nhan đề :
 • Xây dựng mô hình hệ thống bãi đỗ xe thông minh tại Việt Nam dựa trên công nghệ internet of things và cloud server
 • Tác giả :
 • Phạm Thành Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hệ thống đỗ xe thông minh,Vạn vật kết nối Internet,Firebase,Arduino,Công nghệ RFID
 • Số trang :
 • tr. 200-207
Tải file tóm tắt Xây dựng mô hình hệ thống bãi đỗ xe thông minh tại Việt Nam dựa trên công nghệ internet of things và cloud server

File Tóm tắt

Online: 60
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357