A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Water resources management in Balkan countries

Water resources management in Balkan countries

Water resources management in Balkan countries

 • Nhan đề :
 • Water resources management in Balkan countries
 • Tác giả :
 • Abdelazim M. Negm, Gheorghe Romanescu, Martina Zelenakova
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 465 tr.
Tải file tóm tắt Water resources management in Balkan countries

File Tóm tắt

Online: 43
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357