A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Verification, model checking, and abstract interpretation

Verification, model checking, and abstract interpretation

Verification, model checking, and abstract interpretation

 • Nhan đề :
 • Verification, model checking, and abstract interpretation
 • Tác giả :
 • Dirk Beyer;Damien Zufferey
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 484 tr.
Tải file tóm tắt Verification, model checking, and abstract interpretation

File Tóm tắt

Online: 13
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357