A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp một số phương pháp học sâu áp dụng vào bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng

Tổng hợp một số phương pháp học sâu áp dụng vào bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng

Tổng hợp một số phương pháp học sâu áp dụng vào bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp một số phương pháp học sâu áp dụng vào bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng
 • Tác giả :
 • Hà Thị Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • CQA,Học sâu,Lựa chọn câu trả lời,Cơ chế sự chú ý,Hệ thống hỏi đáp cộng đồng
 • Số trang :
 • 10 tr.
Tải file tóm tắt Tổng hợp một số phương pháp học sâu áp dụng vào bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng

File Tóm tắt

Online: 18
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357