A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã nông nghiệp: Lý luận và thực tiễn

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã nông nghiệp: Lý luận và thực tiễn

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã nông nghiệp: Lý luận và thực tiễn

 • Nhan đề :
 • Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã nông nghiệp: Lý luận và thực tiễn
 • Tác giả :
 • Lê Thị Thanh Loan
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Hợp tác xã nông nghiệp,Chính sách
 • Số trang :
 • tr. 1115-1124
Tải file tóm tắt Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã nông nghiệp: Lý luận và thực tiễn

File Tóm tắt

Online: 43
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357