A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác dụng của bột lá chè xanh tới khả năng sinh trưởng và phòng, trị bệnh đường tiêu hóa và hô hấp cho lợn hương từ 1-6 tháng tuổi, nuôi tại trại lợn khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tác dụng của bột lá chè xanh tới khả năng sinh trưởng và phòng, trị bệnh đường tiêu hóa và hô hấp cho lợn hương từ 1-6 tháng tuổi, nuôi tại trại lợn khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tác dụng của bột lá chè xanh tới khả năng sinh trưởng và phòng, trị bệnh đường tiêu hóa và hô hấp cho lợn hương từ 1-6 tháng tuổi, nuôi tại trại lợn khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tác dụng của bột lá chè xanh tới khả năng sinh trưởng và phòng, trị bệnh đường tiêu hóa và hô hấp cho lợn hương từ 1-6 tháng tuổi, nuôi tại trại lợn khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Lan Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lợn Hương,Kháng sinh,Bệnh hô hấp,Bệnh tiêu hóa,Bột lá chè xanh
 • Số trang :
 • 6 tr.
Tải file tóm tắt Tác dụng của bột lá chè xanh tới khả năng sinh trưởng và phòng, trị bệnh đường tiêu hóa và hô hấp cho lợn hương từ 1-6 tháng tuổi, nuôi tại trại lợn khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 59
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357