A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng đặc điểm hình thái và gen chỉ thị trnH-psbA để nhận dạng Lan hài duôi công (Paphiopedilum gratrixianum)

Sử dụng đặc điểm hình thái và gen chỉ thị trnH-psbA để nhận dạng Lan hài duôi công (Paphiopedilum gratrixianum)

Sử dụng đặc điểm hình thái và gen chỉ thị trnH-psbA để nhận dạng Lan hài duôi công (Paphiopedilum gratrixianum)

 • Nhan đề :
 • Sử dụng đặc điểm hình thái và gen chỉ thị trnH-psbA để nhận dạng Lan hài duôi công (Paphiopedilum gratrixianum)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hải Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lan hài đuôi công,Nhận dạng,trnH-psbA,P. gratrixianum,Mã vạch,Lào Cai
 • Số trang :
 • 8 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng đặc điểm hình thái và gen chỉ thị trnH-psbA để nhận dạng Lan hài duôi công (Paphiopedilum gratrixianum)

File Tóm tắt

Online: 71
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357