A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản trị rủi ro doanh nghiệp: tiếp cận theo khung tích hợp của COSO

Quản trị rủi ro doanh nghiệp: tiếp cận theo khung tích hợp của COSO

Quản trị rủi ro doanh nghiệp: tiếp cận theo khung tích hợp của COSO

 • Nhan đề :
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp: tiếp cận theo khung tích hợp của COSO
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Liên Diệp;Võ Tấn Phong;Ngô Quang Huân;Trần Anh Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB Hồng Đức
 • Từ khóa :
 • Quản trị doanh nghiệp,Quản trị rủi ro
 • Số trang :
 • 483 tr.
Tải file tóm tắt Quản trị rủi ro doanh nghiệp: tiếp cận theo khung tích hợp của COSO

File Tóm tắt

Online: 60
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357