A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương maij - nghiên cứu trường hợp ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên

Quản lý tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương maij - nghiên cứu trường hợp ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên

Quản lý tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương maij - nghiên cứu trường hợp ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương maij - nghiên cứu trường hợp ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Hiển
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý kinh tế,Tín dụng,Doanh nghiệp,Ngân hàng BIDV,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 107 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương maij - nghiên cứu trường hợp ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 48
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357