A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thiêm
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Bắc Ninh,Giáo dục,Chủ nhiệm
 • Số trang :
 • 112 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 34
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357