A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hoá trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hoá trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hoá trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta

 • Nhan đề :
 • Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hoá trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta
 • Tác giả :
 • Lê Trịnh Minh Châu;Trịnh Thanh Thuỷ;Dương Duy Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh,Miền núi,Vùng sâu,Vùng xa
 • Số trang :
 • 115 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hoá trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta

File Tóm tắt

Online: 62
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357