A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

 • Nhan đề :
 • Phát triển chương trình đào tạo giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn
 • Tác giả :
 • Phạm Hồng Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Đào tạo giáo viên,Chương trình,Lí luận,Thực tiễn
 • Số trang :
 • 220 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển chương trình đào tạo giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

File Tóm tắt

Online: 34
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357