A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích dao động tự do của tấm composite gia cường bởi ống nano carbon theo lý thuyết bậc cao bốn ẩn chuyển vị

Phân tích dao động tự do của tấm composite gia cường bởi ống nano carbon theo lý thuyết bậc cao bốn ẩn chuyển vị

Phân tích dao động tự do của tấm composite gia cường bởi ống nano carbon theo lý thuyết bậc cao bốn ẩn chuyển vị

 • Nhan đề :
 • Phân tích dao động tự do của tấm composite gia cường bởi ống nano carbon theo lý thuyết bậc cao bốn ẩn chuyển vị
 • Tác giả :
 • Dương Thành Huân
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vật liệu composite lớp,Lý thuyết bốn ẩn chuyển vị,Phân tích dao động tự do,Ống nano carbon
 • Số trang :
 • tr. 1073-1083
Tải file tóm tắt Phân tích dao động tự do của tấm composite gia cường bởi ống nano carbon theo lý thuyết bậc cao bốn ẩn chuyển vị

File Tóm tắt

Online: 1722
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357