A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nuôi thâm canh tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo mô hình GAQP

Nuôi thâm canh tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo mô hình GAQP

Nuôi thâm canh tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo mô hình GAQP

 • Nhan đề :
 • Nuôi thâm canh tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo mô hình GAQP
 • Tác giả :
 • Bùi Quang Tề
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tôm,Kỹ thuật nuôi,Kỹ thuật thâm canh,Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm,Mô hình GAqP
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Nuôi thâm canh tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo mô hình GAQP

File Tóm tắt

Online: 34
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357