A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nhận dạng tấm pin mặt trời bị lỗi dựa trên hình ảnh điện phát quang bằng deep learning

Nhận dạng tấm pin mặt trời bị lỗi dựa trên hình ảnh điện phát quang bằng deep learning

Nhận dạng tấm pin mặt trời bị lỗi dựa trên hình ảnh điện phát quang bằng deep learning

 • Nhan đề :
 • Nhận dạng tấm pin mặt trời bị lỗi dựa trên hình ảnh điện phát quang bằng deep learning
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quốc Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Pin mặt trời,Hình ảnh điện phát quang,Mạng nơron tích chập,Véctơ hỗ trợ máy học,Deep learning
 • Số trang :
 • tr. 117-123
Tải file tóm tắt Nhận dạng tấm pin mặt trời bị lỗi dựa trên hình ảnh điện phát quang bằng deep learning

File Tóm tắt

Online: 48
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357