A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano Fe0-bentonit xử lý nitrobenzen trong nước

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano Fe0-bentonit xử lý nitrobenzen trong nước

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano Fe0-bentonit xử lý nitrobenzen trong nước

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano Fe0-bentonit xử lý nitrobenzen trong nước
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hiển
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bentonit,Nano sắt hóa trị không,Nitrobenzen,Vật liệu nano sắt (0)-bentonit,Xử lý nitrobenzen
 • Số trang :
 • tr. 1039-1048
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano Fe0-bentonit xử lý nitrobenzen trong nước

File Tóm tắt

Online: 36
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357