A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện và thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi) - Bóng đá mẫu giáo (Chương trình thực nghiệm Nghệ An)

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện và thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi) - Bóng đá mẫu giáo (Chương trình thực nghiệm Nghệ An)

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện và thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi) - Bóng đá mẫu giáo (Chương trình thực nghiệm Nghệ An)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện và thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi) - Bóng đá mẫu giáo (Chương trình thực nghiệm Nghệ An)
 • Tác giả :
 • Dương Nghiệp Chí;Phạm Ngọc Viễn;Phạm Quang;Trần Quốc Tuấn;Nguyễn Kim Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2004
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bóng đá,Học sinh mẫu giáo,Nhà trẻ
 • Số trang :
 • 68 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện và thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi) - Bóng đá mẫu giáo (Chương trình thực nghiệm Nghệ An)

File Tóm tắt

Online: 63
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357