A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền (GA) để tối ưu hóa tham số của bộ lọc công suất tích cực ba pha kiểu song song

Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền (GA) để tối ưu hóa tham số của bộ lọc công suất tích cực ba pha kiểu song song

Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền (GA) để tối ưu hóa tham số của bộ lọc công suất tích cực ba pha kiểu song song

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền (GA) để tối ưu hóa tham số của bộ lọc công suất tích cực ba pha kiểu song song
 • Tác giả :
 • Phan Thanh Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bộ lọc công suất tích cực,Giải thuật di truyền,Bộ lọc sóng hài,Méo sóng hài,Tổng méo hài
 • Số trang :
 • 8 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền (GA) để tối ưu hóa tham số của bộ lọc công suất tích cực ba pha kiểu song song

File Tóm tắt

Online: 64
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357