A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu triển khai mạng học sâu Lenet5 trên vi điều khiển STM32 ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh

Nghiên cứu triển khai mạng học sâu Lenet5 trên vi điều khiển STM32 ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh

Nghiên cứu triển khai mạng học sâu Lenet5 trên vi điều khiển STM32 ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu triển khai mạng học sâu Lenet5 trên vi điều khiển STM32 ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh
 • Tác giả :
 • Huỳnh Việt Thắng
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Học sâu,Điện toán biên,Vi điều khiển STM32,MNIST,Internet vạn vật
 • Số trang :
 • 9 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu triển khai mạng học sâu Lenet5 trên vi điều khiển STM32 ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh

File Tóm tắt

Online: 42
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357