A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu nuôi cấy in vitro cây Cẩm cù tên lửa (Hoya multiflora)

Nghiên cứu nuôi cấy in vitro cây Cẩm cù tên lửa (Hoya multiflora)

Nghiên cứu nuôi cấy in vitro cây Cẩm cù tên lửa (Hoya multiflora)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu nuôi cấy in vitro cây Cẩm cù tên lửa (Hoya multiflora)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Ngà
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cẩm cù tên lửa,Hoya multiflora,In vitro,Môi trường nuôi cấy mô,Tạo đa chồi
 • Số trang :
 • 9 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu nuôi cấy in vitro cây Cẩm cù tên lửa (Hoya multiflora)

File Tóm tắt

Online: 29
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357