A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống đồng tiền trồng chậu trong hệ thống châm phân tự động tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống đồng tiền trồng chậu trong hệ thống châm phân tự động tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống đồng tiền trồng chậu trong hệ thống châm phân tự động tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống đồng tiền trồng chậu trong hệ thống châm phân tự động tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Tố Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đồng tiền,Trồng chậu,Sinh trưởng,Phát triển,Hệ thống châm phân tự động
 • Số trang :
 • 6 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống đồng tiền trồng chậu trong hệ thống châm phân tự động tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 21
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357