A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hành động về sử dụng phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ đề án nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của học sinh lớp 10 tại trường THPT ở tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu hành động về sử dụng phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ đề án nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của học sinh lớp 10 tại trường THPT ở tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu hành động về sử dụng phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ đề án nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của học sinh lớp 10 tại trường THPT ở tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hành động về sử dụng phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ đề án nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của học sinh lớp 10 tại trường THPT ở tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hải Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Ngôn ngữ,Tiếng Anh
 • Số trang :
 • 80 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hành động về sử dụng phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ đề án nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của học sinh lớp 10 tại trường THPT ở tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 29
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357