A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chọn tạo các loại giống nấm ăn và nấm dược liệu quý ở Việt Nam

Nghiên cứu chọn tạo các loại giống nấm ăn và nấm dược liệu quý ở Việt Nam

Nghiên cứu chọn tạo các loại giống nấm ăn và nấm dược liệu quý ở Việt Nam

  • Nhan đề :
  • Nghiên cứu chọn tạo các loại giống nấm ăn và nấm dược liệu quý ở Việt Nam
  • Tác giả :
  • Nguyễn Hữu Đống
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Nấm ăn,Dược liệu,Nấm
  • Số trang :
  • 80 tr. + PL
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chọn tạo các loại giống nấm ăn và nấm dược liệu quý ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 34
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357