A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cây xoan đào phục vụ trồng rừng gỗ lớn

Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cây xoan đào phục vụ trồng rừng gỗ lớn

Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cây xoan đào phục vụ trồng rừng gỗ lớn

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cây xoan đào phục vụ trồng rừng gỗ lớn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Công Hoan...[et.al]
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Nông nghiệp
 • Từ khóa :
 • Xoan đào,Nhân giống,Chọn giống
 • Số trang :
 • 125 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cây xoan đào phục vụ trồng rừng gỗ lớn

File Tóm tắt

Online: 1524
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357