A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu cải thiện đặc tính điện của điện cực trong suốt dây nano bạc bằng các mối hàn kích thước nano

Nghiên cứu cải thiện đặc tính điện của điện cực trong suốt dây nano bạc bằng các mối hàn kích thước nano

Nghiên cứu cải thiện đặc tính điện của điện cực trong suốt dây nano bạc bằng các mối hàn kích thước nano

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu cải thiện đặc tính điện của điện cực trong suốt dây nano bạc bằng các mối hàn kích thước nano
 • Tác giả :
 • Hoàng Văn Hoàn
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điện cực trong suốt,Dây nano bạc,Điện trở bề mặt,Độ truyền qua,Hệ số chất lượng
 • Số trang :
 • 6 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu cải thiện đặc tính điện của điện cực trong suốt dây nano bạc bằng các mối hàn kích thước nano

File Tóm tắt

Online: 38
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357