A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Tác động của các chính sách và giải pháp sử dụng tài nguyên với vấn đề môi trường nông thôn

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Tác động của các chính sách và giải pháp sử dụng tài nguyên với vấn đề môi trường nông thôn

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Tác động của các chính sách và giải pháp sử dụng tài nguyên với vấn đề môi trường nông thôn

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Tác động của các chính sách và giải pháp sử dụng tài nguyên với vấn đề môi trường nông thôn
 • Tác giả :
 • Lê Thạc Cán
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chính sách,Tài nguyên thiên nhiên,Môi trường,Nông thôn
 • Số trang :
 • 29 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Tác động của các chính sách và giải pháp sử dụng tài nguyên với vấn đề môi trường nông thôn

File Tóm tắt

Online: 34
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357