A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam

Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam

Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam
 • Tác giả :
 • Đinh Văn Thành;Nguyễn Văn Thanh;Thái Minh Tần;Trịnh Thanh Thuỷ;Đỗ Kim Chi
 • Năm xuất bản :
 • 2004
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rào cản thương mại quốc tế
 • Số trang :
 • 160 tr. + PL
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 54
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357