A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số lý luận về liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

Một số lý luận về liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

Một số lý luận về liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

 • Nhan đề :
 • Một số lý luận về liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Hằng Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hộ nông dân,Doanh nghiệp,Liên kết,Sản xuất,Tiêu thụ,Nông sản
 • Số trang :
 • tr. 230-237
Tải file tóm tắt Một số lý luận về liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

File Tóm tắt

Online: 59
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357