A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới

Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới

Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới

 • Nhan đề :
 • Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Nam;Hoàng Thịnh Lâm;Hồ Trung Thành;Đỗ Kim Chi
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế,Cơ cấu xuất khẩu,Việt Nam
 • Số trang :
 • 139 tr.
Tải file tóm tắt Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới

File Tóm tắt

Online: 1613
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357