A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu

 • Nhan đề :
 • Mô hình hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Tố Oanh
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hợp tác xã,Nông nghiệp,Chuỗi giá trị sản phẩm,Chuỗi cung ứng,Biến đổi khí hậu
 • Số trang :
 • 9 tr.
Tải file tóm tắt Mô hình hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu

File Tóm tắt

Online: 54
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357