A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Lý luận và phương pháp dạy học hiện đại (Phát triển năng lực và tư duy sáng tạo)

Lý luận và phương pháp dạy học hiện đại (Phát triển năng lực và tư duy sáng tạo)

Lý luận và phương pháp dạy học hiện đại (Phát triển năng lực và tư duy sáng tạo)

  • Nhan đề :
  • Lý luận và phương pháp dạy học hiện đại (Phát triển năng lực và tư duy sáng tạo)
  • Tác giả :
  • Trần Khánh Đức
  • Năm xuất bản :
  • 2013
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Phương pháp dạy học hiện đại,Lý luận
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Lý luận và phương pháp dạy học hiện đại (Phát triển năng lực và tư duy sáng tạo)

File Tóm tắt

Online: 35
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357