A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả xác định đáp ứng miễn dịch đối với Autovaccine phòng bệnh liên cầu khuẩn ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên

Kết quả xác định đáp ứng miễn dịch đối với Autovaccine phòng bệnh liên cầu khuẩn ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên

Kết quả xác định đáp ứng miễn dịch đối với Autovaccine phòng bệnh liên cầu khuẩn ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Kết quả xác định đáp ứng miễn dịch đối với Autovaccine phòng bệnh liên cầu khuẩn ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Mạnh Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lợn,Vi khuẩn S.suis,Kháng thể,Kháng nguyên,Huyết thanh,Autovaccin
 • Số trang :
 • 7 tr.
Tải file tóm tắt Kết quả xác định đáp ứng miễn dịch đối với Autovaccine phòng bệnh liên cầu khuẩn ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 34
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357