A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hiệu quả các mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Hiệu quả các mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Hiệu quả các mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

  • Nhan đề :
  • Hiệu quả các mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
  • Tác giả :
  • Đỗ Thị Nhài
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Xoài,Công nghệ cao,Yên Châu,Sơn La
  • Số trang :
  • tr. 1125-1134
Tải file tóm tắt Hiệu quả các mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

File Tóm tắt

Online: 48
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357