A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003

Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003

Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003

 • Nhan đề :
 • Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003
 • Tác giả :
 • Lê Hồng Hinh;Lê Thị Phương;Phạm Văn Hiển;Lê Văn Hưng;Nguyễn Thị Loan
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vi khuẩn lậu,Kháng thuốc,Kháng thuốc kháng sinh
 • Số trang :
 • 80 tr. + PL
Tải file tóm tắt Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003

File Tóm tắt

Online: 64
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357