A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Discover digital libraries: theory and practice

Discover digital libraries: theory and practice

Discover digital libraries: theory and practice

 • Nhan đề :
 • Discover digital libraries: theory and practice
 • Tác giả :
 • Iris Xie;Krystyna K. Matusiak
 • Năm xuất bản :
 • Nhà Xuất bản :
 • Elsevier
 • Từ khóa :
 • Library,Digital libraries
 • Số trang :
 • 390 tr.
Tải file tóm tắt Discover digital libraries: theory and practice

File Tóm tắt

Online: 30
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357