A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều tra thực vật sử dụng làm thuốc chữa bệnh về thận theo kinh nghiệm của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên

Điều tra thực vật sử dụng làm thuốc chữa bệnh về thận theo kinh nghiệm của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên

Điều tra thực vật sử dụng làm thuốc chữa bệnh về thận theo kinh nghiệm của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Điều tra thực vật sử dụng làm thuốc chữa bệnh về thận theo kinh nghiệm của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Thị Thanh Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây thuốc,Bệnh thận,Cộng đồng dân tộc,Kinh nghiệm y học bản địa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 9 tr.
Tải file tóm tắt Điều tra thực vật sử dụng làm thuốc chữa bệnh về thận theo kinh nghiệm của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 34
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357