A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Dịch chiết Ethanol từ lá cây đơn lưỡi hổ (Sauropus Rostratus) làm dừng chu kỳ phân chia và gây Apoptosis đối với tế bào ung thư gan HEPG2

Dịch chiết Ethanol từ lá cây đơn lưỡi hổ (Sauropus Rostratus) làm dừng chu kỳ phân chia và gây Apoptosis đối với tế bào ung thư gan HEPG2

Dịch chiết Ethanol từ lá cây đơn lưỡi hổ (Sauropus Rostratus) làm dừng chu kỳ phân chia và gây Apoptosis đối với tế bào ung thư gan HEPG2

 • Nhan đề :
 • Dịch chiết Ethanol từ lá cây đơn lưỡi hổ (Sauropus Rostratus) làm dừng chu kỳ phân chia và gây Apoptosis đối với tế bào ung thư gan HEPG2
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ung thư gan,Sauropus rostratus,Tăng sinh tế bào,Chu kỳ tế bào,Apoptosis
 • Số trang :
 • 7 tr.
Tải file tóm tắt Dịch chiết Ethanol từ lá cây đơn lưỡi hổ (Sauropus Rostratus) làm dừng chu kỳ phân chia và gây Apoptosis đối với tế bào ung thư gan HEPG2

File Tóm tắt

Online: 33
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357