A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá sự biểu hiện một số gen liên quan đến sự ra hoa ở cây Cúc Farm (Chrysanthemum morifolium) dưới điều kiện chiếu sáng bổ sung ánh sáng led đỏ

Đánh giá sự biểu hiện một số gen liên quan đến sự ra hoa ở cây Cúc Farm (Chrysanthemum morifolium) dưới điều kiện chiếu sáng bổ sung ánh sáng led đỏ

Đánh giá sự biểu hiện một số gen liên quan đến sự ra hoa ở cây Cúc Farm (Chrysanthemum morifolium) dưới điều kiện chiếu sáng bổ sung ánh sáng led đỏ

 • Nhan đề :
 • Đánh giá sự biểu hiện một số gen liên quan đến sự ra hoa ở cây Cúc Farm (Chrysanthemum morifolium) dưới điều kiện chiếu sáng bổ sung ánh sáng led đỏ
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Huyền Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cúc Farm,Chiếu sáng,Gen CO,Gen TFL,LED
 • Số trang :
 • 9 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá sự biểu hiện một số gen liên quan đến sự ra hoa ở cây Cúc Farm (Chrysanthemum morifolium) dưới điều kiện chiếu sáng bổ sung ánh sáng led đỏ

File Tóm tắt

Online: 43
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357