A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá kết quả tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ở những phụ nữ có chỉ định trữ lạnh noãn

Đánh giá kết quả tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ở những phụ nữ có chỉ định trữ lạnh noãn

Đánh giá kết quả tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ở những phụ nữ có chỉ định trữ lạnh noãn

 • Nhan đề :
 • Đánh giá kết quả tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ở những phụ nữ có chỉ định trữ lạnh noãn
 • Tác giả :
 • Dương Thị Nhàn
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Noãn,Tinh trùng,Thụ tinh,Trữ lạnh noãn,Noãn tươi,Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn
 • Số trang :
 • 8 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá kết quả tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ở những phụ nữ có chỉ định trữ lạnh noãn

File Tóm tắt

Online: 15
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357