A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm trình tự matK phân lập từ cây lan một lá (Nervilia fordii (Hance) Schlechter) thu thập tại Cao Bằng

Đặc điểm trình tự matK phân lập từ cây lan một lá (Nervilia fordii (Hance) Schlechter) thu thập tại Cao Bằng

Đặc điểm trình tự matK phân lập từ cây lan một lá (Nervilia fordii (Hance) Schlechter) thu thập tại Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm trình tự matK phân lập từ cây lan một lá (Nervilia fordii (Hance) Schlechter) thu thập tại Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Tâm
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lan một lá Nervilia fordii (Hance),Schlechter,Họ Lan,MatK,Cao Bằng,Nucleotide
 • Số trang :
 • 7 tr.
Tải file tóm tắt Đặc điểm trình tự matK phân lập từ cây lan một lá (Nervilia fordii (Hance) Schlechter) thu thập tại Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 50
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357