A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của gà Tiên Yên

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của gà Tiên Yên

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của gà Tiên Yên

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của gà Tiên Yên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đình Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gà Tiên Yên,Đặc điểm ngoại hình,Sinh trưởng,Năng suất thịt
 • Số trang :
 • tr. 423-433
Tải file tóm tắt Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của gà Tiên Yên

File Tóm tắt

Online: 34
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357