A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Tre

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Tre

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Tre

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Tre
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giống lúa DCG72,Cực ngắn ngày,Lượng giống gieo thẳng,Năng suất,Phân bón
 • Số trang :
 • tr. 239-247
Tải file tóm tắt Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Tre

File Tóm tắt

Online: 54
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357