A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chất lượng dịch vụ công phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

Chất lượng dịch vụ công phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

Chất lượng dịch vụ công phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

 • Nhan đề :
 • Chất lượng dịch vụ công phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khuyến nông,Chất lượng dịch vụ,Bảo vệ thực vật,Cơ sở hạ tầng nông nghiệp,Dịch vụ nông nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 378-389
Tải file tóm tắt Chất lượng dịch vụ công phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

File Tóm tắt

Online: 1715
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357