A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

 • Nhan đề :
 • Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Tiến;Hoàng Ngọc Phong;Từ Thanh Thuỷ;Bùi Quang Chiến;Nguyễn Hồng Sinh
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp,Thương mại,Thị trường,Nông thôn
 • Số trang :
 • 105 tr.
Tải file tóm tắt Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

File Tóm tắt

Online: 49
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357