A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) hại chuối tiêu tại Việt Nam

Bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) hại chuối tiêu tại Việt Nam

Bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) hại chuối tiêu tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) hại chuối tiêu tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Trần Ngọc Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chuối tiêu,Chuối tây,Héo vàng,Bệnh Panama,Foc
 • Số trang :
 • tr. 315-322
Tải file tóm tắt Bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) hại chuối tiêu tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 818
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357