A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Báo cáo đề tài khoa học cấp nhà nước Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi)

Báo cáo đề tài khoa học cấp nhà nước Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi)

Báo cáo đề tài khoa học cấp nhà nước Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi)

 • Nhan đề :
 • Báo cáo đề tài khoa học cấp nhà nước Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi)
 • Tác giả :
 • Dương Nghiệp Chí;Phạm Ngọc Viễn;Phạm Quang;Trần Quốc Tuấn;Nguyễn Kim Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2004
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bóng đá,Bóng đá trẻ
 • Số trang :
 • 133 tr.
Tải file tóm tắt Báo cáo đề tài khoa học cấp nhà nước Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ tập luyện thi đấu của bóng đá trẻ (Tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi)

File Tóm tắt

Online: 39
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357