A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bài giảng xử lý âm thanh, hình ảnh

Bài giảng xử lý âm thanh, hình ảnh

Bài giảng xử lý âm thanh, hình ảnh

  • Nhan đề :
  • Bài giảng xử lý âm thanh, hình ảnh
  • Tác giả :
  • Nguyễn Thanh Bình;Võ Nguyễn Quốc Bảo
  • Năm xuất bản :
  • 2007
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Âm thanh,Hình ảnh,Xử lý
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Bài giảng xử lý âm thanh, hình ảnh

File Tóm tắt

Online: 43
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357